Túrafilozófia

A Zöldgömb Sport Klub túráinak szellemisége

A természetjárás az ember legtermészetesebb tevékenységei közé tartozik. A természetjárás egyidős az emberiséggel. Az őskori ember még élelemszerzési céllal járta a természetet, a mai ember fő célja a sport, a kikapcsolódás, a pihenés.

1. A teljesítménytúrázás - mint a természetjárás egyik ága - a felkészült, sportosabb életvitelű túrázók tevékenysége. Amikor egy túrázó egy teljesítménytúrára jelentkezik, akkor tisztában van azzal, hogy a túra teljesítéséhez magasabb szintű szellemi és fizikai erõfeszítésre van szükség, mint egy kötetlen kirándulás esetén.

A Zöldgömb Sport Klub túráinak célja ennek a szellemi és fizikai erőfeszítésnek az elősegítése. A szellemi erőfeszítés, a helyes útvonal és az ellenőrző pontok megtalálása éppen olyan fontos, mint a fizikai erőfeszítés, azaz a túratáv teljesítése. Ezért túráinkon az általunk megadott információk csak annyi ismeretet tartalmaznak, amennyi a túra teljesítéséhez feltétlenül szükséges, de még nem teszik szükségtelenné a túrázók szellemi erõfeszítéseit.

Úgy gondoljuk, hogy a teljesítmény értékét jelentős mértékben a fizikai és szellemi erőfeszítés nagysága határozza meg. Ennek az erőfeszítésnek a létrehozásához szeretnénk túráinkkal is hozzájárulni.

2. A Zöldgömb Sport Klub kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére. Túráink szervezésénél és rendezésekor minden tevékenységünknek a környezet megóvásának szándéka jelenti az alapját. Valamennyi résztvevőnktől elvárjuk, hogy óvja a természetes és az épített környezet értékeit és ne hagyjon hulladékot maga után.

Versenyszabályzat

A résztvevő a versenyre vagy túrára (továbbiakban rendezvény) a nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval és/vagy nevezéssel (továbbiakban: nevezés) nevez be. A nevezéssel a résztvevő elfogadja a kiírásban foglaltakat, a rendezőség közreműködését és betartja a rendezvény szabályait. A nevezésnél elküldött adatok a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és a rendezvényeken való felhasználásához a résztvevő hozzájárul. A nevezéssel a résztvevő elismeri, hogy egészségesen, saját felelősségre indul, mind fizikálisan, mind mentálisan felkészült a választott távra.

Az előnevezés akkor érvényes, ha a nevezési díj összege az előírt időpontig megérkezett a Zöldgömb Sport Klub számlájára. Mivel a nevezések nyilvántartásával az Egyesületnek költségei vannak, továbbá a szervezés már a rendezvényt megelőzően anyagi költségekkel jár, így nevezési díjat az előnevezési határidő után nem áll módunkban visszafizetni. Ugyanakkor bizonyos esetekben, főrendezői döntés alapján lehetőség van arra, hogy a beérkezett nevezési díj egy részét a résztvevő egy másik rendezvényen használja fel.  

A táv teljesítése során a résztvevő köteles betartani rendezőség utasításait és a vonatkozó KRESZ szabályokat. A rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni. Amennyiben a résztvevő a rajtszámot nem az előírt módon viseli, az ebből eredő hibákért az Egyesület felelősséget nem vállal.

Kerékpártúra, kerékpárverseny és kerékpáros kísérés során bukósisak viselése kötelező. A kerékpárnak illetve a kerékpáros ruházatának meg kell felelnie a KRESZ kerékpárokra vonatkozó szabályainak (küllőprizma, első és hátsó lámpa, két egymástól független fék, fényvisszaverők, stb).

14. évét nem betöltött résztvevő a rendezvényen csak szülői felügyelettel vehet részt, nevezését a szülő írhatja alá. 18. évét nem betöltött versenyző csak a saját korcsoportja számára kiírt távon indulhat.

A verseny helyezettjei a versenykiírásban meghatározott díjazásban részesülnek, a megadott korcsoport szerint. Holtverseny esetén is három fő helyezett részesülhet díjazásban. Amennyiben egy versenyző egy távon abszolútban és kategóriában is helyezett lett, úgy az abszolút díjazásban részesülhet. A túrázó a túra igazolt teljesítése esetén a túrakiírásban meghatározott díjazásban részesül.

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.

A rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik és szabadon felhasználja saját reklámtevékenységéhez, kiadványaihoz. A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. A fotók és videók a honlapról szabadon letölthetőek és megoszthatóak.

A rendezőség a verseny területén és a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

Az Egyesület a versenyek és túrák útvonalának, valamint a rajt- és eredményhirdetési időpontok módosításának jogát fenntartja.

Adatkezelés

A nevezés során (legyen az online vagy helyszíni) a résztvevő adatokat, köztük személyes adatokat ad meg az Egyesületnek. Mivel az eredménylista elkészítéséhez bizonyos adatok megadása (pl. születési év) elkerülhetetlen, ezért az adatok megadása kötelező. Az adatkezelés célja a verseny résztvevőinek nyilvántartása és az eredménylista elkészítése. Az Egyesület a nevezés során megadott adatokat harmadik félnek nem adja tovább vagy kizárólag az Egyesülettel szerződött, adatvédelmi nyilvántartásban szereplő nevezési-rendszer szolgáltatónak adja meg online adatfeldolgozás céljából. A résztvevő bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Egyesület adatbázisából.

Tekintettel arra, hogy az Egyesület mint adatkezelő a résztvevőkkel ügyfélkapcsolatban áll, ezért az adatkezelés adatvédelmi-nyilvántartásba vétele az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvényalapján nem szükséges.

Jognyilatkozat

A www.zoldgomb.hu honlap a Zöldgömb Sport Klub egyesület (továbbiakban Egyesület) honlapja. Felelős kiadója: Ujj Zsuzsanna, elnök.

Az Egyesület és honlapjának működésére, a honlapon található adatok felhasználására a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. A honlapon megjelenő tartalmak nézettségéről, a felhasználói szokásokról és trendekről összesített adatokat tartunk nyilván, melyek egyes személyekhez nem köthetőek.

Az Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal az Egyesület honlapjáról más honlapokra illetve más informatikai rendszerekbe átvett, vagy kereső és tartalom-archiváló rendszereken rögzített, vagy informatikai rendszerekben hiányosan vagy tévesen megjelenített tartalomért. Az Egyesület honlapjáról átvett anyagok, információk felhasználási köre nem terjedhet túl az eredeti non-profit felhasználási körön.